Ring mig op

Webdesign og IA

En rød tråd gennem forretningsstrategi, informationsarkitektur og webdesign

Bygningsarkitektur og informationsarkitektur er grundlæggende det samme – i forbindelse med informationsarkitektur er der blot tale om opbygning og fordeling af ’informations’ rum. Det skal være nemt at finde rundt og rummene skal placeres i en logisk sammenhæng, så informationer, dokumenter og redskaber er nemme for brugeren af sitet at finde.
 
Når strukturdiagrammerne er skabt af informationsarkitekten, fungerer disse som udgangspunkt for designernes, indholdsleverandørernes og programmørernes videre arbejde.
 
Strategi, udvikling og design skal i sidste ende spille sammen, så der opstår en stærk visuel brandidentitet, som er rodfæstet i den overordnede forretningsstrategi. Der skal sagt på en anden måde være samhørighed mellem alt fra interne værdier, målgruppefokus, produkter/services og ekstern kommunikation generelt.

Webdesign er en essentiel del af den endelige løsning

 
Design af websites stiller store krav til den arkitektoniske såvel som den grafiske udformning. Et website skal ikke alene være indbydende i relation til stil, farver, typografi og billedvalg. Det skal ligeledes relatere til afsenderens forretningsstrategi, og det skal styrke brugervenlighed og navigation. Endelig er der en række tekniske forhold, der skal tages højde for - fx skærmopløsning, browserafhængighed, hastighed med mere. 
 
Det hænder, at vores kunder har eksisterende samarbejdspartnere indenfor design og informationsarkitektur. Vi plejer at anbefale vores kunder, at vi i så fald bliver inddraget i processen så tidligt som muligt, således at vi kan sikre, at design og informationsstruktur anvendes bedst muligt på den valgte webplatform.