21 May, 2019

Kan det betale sig at vælge standard software?

> Skrevet af David Zimmermann, Addition, 19. maj 2019

Som virksomhed bliver I konstant mødt med nye krav om digitalisering, og kravene vokser hurtigere end nogensinde før. Derfor står I sikkert også jævnligt overfor afgørende beslutninger om, hvorvidt I skal vælge standard software eller en specialudviklet løsning. 

I har svære valg at træffe, når det handler om digitale løsninger. Hvad enten det drejer om et samlet digitalt økosystem, valg af en enkelt platform eller udvikling af en forretningskritisk applikation. Valget falder jævnligt på velkendte standard-systemer med begrundelser som lavere omkostninger og hurtigere implementeringstid; stærke argumenter i en verden, hvor effektivitet fylder meget på direktionsgangene.

Men teknologien i dag betyder, at I bør stoppe op og genoverveje nøje. De stigende krav fra brugere og forretning betyder, at mange virksomheder gang på gang ender med at tilpasse og videreudvikle på standardløsninger. I risikerer at sidde tilbage med en løsning, der er omkostningstung og mangler den fornødne smidighed til at dække jeres konkrete forretningsbehov. Når det bliver tid til opgradering, bliver udfordringerne kun større.

På den anden side bevæger udviklingen sig hurtigere end nogensinde før med bedre understøtning og stigende fleksibilitet. Specialudvikling kræver muligvis en større initiel investering og har ofte en længere implementeringstid, men der er store fordele forbundet med en løsning, som er bygget til at løse netop jeres virksomheds behov.

Så hvad bør I vælge? Svaret er ikke entydigt, men følgende kan I tage med i jeres overvejelser:

Feature Standard-software Skræddersyet software
Funktionalitet Standard-software har stor risiko for ikke at passe 100 % til jeres behov. Mange features kan gøre det uoverskueligt, for få features fører til krav om tilpasning og øgede omkostninger. Skræddersyede løsninger udvikles til virksomhedens konkrete behov. Det giver mulighed for at imødekomme unikke og meget specifikke behov samt skabe en brugergrænseflade, som passer perfekt til dem, der skal bruge løsningen.
Time-to-market Med et standard-system kommer I hurtigt i luften, og de standardiserede funktioner kan tages i brug indenfor kort tidsramme. Sammenlignet med standard-software har skræddersyede løsninger en længere time-to-market. Derfor skal man nøje overveje, hvor står rolle tid betyder for løsningens succes.
Omkostninger Et standardsystem er i sagens natur udviklet til mange kunder, som deler omkostningerne. Derfor er de initielle omkostninger lavere. En løsning udviklet fra bunden kræver en større indledende investering, og de uendelige muligheder for at tilpasse løsningen stiller krav til afgrænsning og budget.
Skalérbarhed og tilpasning Standard-systemer er ofte mere rigide og svære at tilpasse til egne behov. Det kan føre til forlænget udviklingstid eller i værste fald ikke understøttes. En egen-udviklet løsning kan dække de fleste behov over tid, så man behøver ikke tænke i platformens begrænsninger i forhold til forretningsbehov.
Integration og kompatibilitet Der er ofte begrænsninger i muligheden for at integrere og kommunikere med andre systemer i og udenfor din virksomhed. Det er muligt at bygge de nødvendige APIer og integrationer for at kommunikere med virksomhedens øvrige systemer.
Konkurrence-fordel Alle kan vælge et standardsystem - også dine konkurrenter. Derfor giver det ingen konkurrencemæssig fordel. Løsningen giver din virksomhed mulighed for at skabe unikke forretningsfordele, som kan styrke din position på markedet.
Service og support Udbyder tilbyder som regel support, ligesom det er nemt at finde communities, som kan hjælpe med at løse udfordringer. Kræver stor indsigt og med tiden kan kompleksitet i systemet gøre virksomheden afhængig af bestemte kompetencer og samarbejdspartnere.
Validering Det er forholdsvis nemt at validere softwaren ved læse anmeldelser, indhente referencer og finde tidligere cases. Da løsningen udvikles særligt til din virksomhed, er den ikke er tidligere dokumenteret eller afprøvet. Der findes dog ofte dokumentation på delelementer som udviklingsværktøjer.

 

Det kræver grundig overvejelse at vælge, om I vil købe eller udvikle digitale løsninger. Mens mindre og mellemstore virksomheder kan drage mange fordele af at vælge standard-systemer eller delvist tilpassede løsninger, kan det for større virksomheder svare sig at lave en nøje beregning. Her kan fordelene ved at bygge jeres egen løsning hurtigt opveje ulemperne.

I alle tilfælde kan det være en god idé at søge råd og vejledning når det gælder tilgang til udvikling, valg af platforme og ikke mindst processer og forandringsledelse, som skal skabe grundlag for jeres virksomheds vækst.

Hos Addition tilbyder vi rådgivning og eksekvering af digitale løsninger som forretningsapplikationer, selvbetjeningsløsninger, progressive web apps og data-integration.

Er du interesseret i at høre mere? Kontakt os på info@addition.dk